Behandlingsalternativ

Fokus på områden där behovet är störst

Terapiområden

Vi investerar mer än 1 miljard dollar i vårt biosimilarprogram.1 Med de produkter vi har under utveckling i kombination med våra innovativa biologiska läkemedel täcker vi de terapiområden där behovet är störst på global nivå. Det är ett bevis på vårt åtagande: att erbjuda innovativa behandlingar som ger patienter tillgång till läkemedel av hög kvalitet.

  1. Amgen. Hämtat den 20 februari 2018 från http://theamgendifference.com/our-strategy.html

Onkologi och inflammation, två av de terapiområden där behovet är störst

Amgen har som åtagande att leverera livsviktiga läkemedel inom områden där patienterna har störst behov. Där har vi redan 10 biosimilarer som vi antingen utvecklar själva eller i samarbete med andra1.

  1. http://www.amgenbiosimilars.com/fr-fr/our-products/our-pipeline/

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

Nej, jag är inte Vårdpersonal