Amgen biosimilarer

Upptäck AMGEN BIOSIMILARER

Amgen är experter på utveckling av biologiska läkemedel

Amgen är ledande inom bioteknik sedan 1980 och har varit med om att utveckla de innovativa processer och verktyg som har gett bioteknikindustrin den viktiga rollen att kunna erbjuda behandlingar till patienter som har få andra behandlingsalternativ.

Amgen har varit ett av världens ledande bioteknikföretag sedan 1980

Expertkunnande inom forskning och tillverkning

Fokus på områden där behovet är störst

I fokus

Biosimilars

Amgens biosimilarer i media

OKTOBER 2017

Amgens adalimumab biosimilar heter AMGEVITA. Den godkändes som första adalimumab biosimilar i Europa 2017. AMGEVITA® kommer att bli ett ytterligare behandlingsalternativ för de miljontals patienterna med kroniska inflammatoriska sjukdomar. Kontakta oss gärna om ni vill få mer information medinfonb@amgen.com.

  1. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004212/human_med_002081.jsp

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

Nej, jag är inte Vårdpersonal